Punlég

Updated: Sep 7, 2020

✒️ Daniel Doley


Ukum lottadok punlég ara:do

Letung appun asi pílígla,

Gejig-gero:la ka:pop Jarsa:dung

Do:nyi ésar pédong pa:la

Punsa:dung í:r-pongkirla kapodung punégé

Rokompé do.nyi píang pa:la

Be:bung dénga:dung punlégdo

Nampo namanné punlang mala

Bo:bi-lo:lin ésardo so:dung lékopé

Punlégdok appuné biré-birkurla

Ni:tom modung ajon goksula

Ajjon umébulu asi pílígdung

Bulu yemandung asin mé:pola

Kitkat ku:dung bulu dugmandung

Punlégdo umébulu airu:p mé:pola.
41 views0 comments

All About Mising

A website created with the sole purpose of promoting, displaying, and preserving the language and culture of the Mising tribe.

Join Our Community

Get weekly updates

Quick Links

Enter your email here.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram

Copyright  2020-2021 @ All About Mising