Agom Miga:nga, No Okolo Dungkangkun!

Updated: Sep 7, 2020

✒️ Daniel Doley

Miksi abungé bidlupkang

Tani: turko amo:so

A:ng angkéngé kingapkang

Nom mala kapkolo

O, Agom Migang

No okolo dungkangkun?


Rokpan aopé kabla dung

No kéra:d kama:la

Pasodnam rinjipé ila dung

No ngolum mépagla

O:, Agom Miganga,

No okolo dungkangkun?


Nok gílam bédangé unna dung

Nok lambé síkténgé unna dung

Émdaggom, no kama:la rongngamé

O:, Agom Migang

No okolo dungkangkun?


Do:nyi po:lopé ila du:néya

Takar nékarpé karla du:néya

Lékkongkoi léngkan sutéikui

Agom Migang Tabu Taíd no

O:, Agom Migang

No okolo dungkangkun ?#

128 views0 comments

All About Mising

A website created with the sole purpose of promoting, displaying, and preserving the language and culture of the Mising tribe.

Join Our Community

Get weekly updates

Quick Links

Enter your email here.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram

Copyright  2020-2021 @ All About Mising